Paard als Spiegel

Paarden hebben een hele bijzondere eigenschap, het spiegelend vermogen. Dit is een directe, krachtige en oordeelloze feedback. Paarden zijn net zoals mensen sociale wezens met verschillende karakters, stemmingen en houdingen. Ze voelen feilloos emoties, gevoelens, energie en intensies aan. Het paard kijkt naar jou in het hier en nu en zal reageren op jouw gedrag, energie en lichaamshouding. Verander jij je gedrag, energie of houding dan verandert het paard zijn reactie. Ze reageren vanuit hun natuur en niet vanuit een bepaalde rol of achtergrond. Zonder patronen, overtuigingen, standpunten en ideeën.

Coachen met behulp van paarden is ervarings- en oplossingsgericht.  de-spiegel

Ervaringsgericht - leren door  te ervaren. Je leert over jezelf door activiteiten met het paard uit te voeren en daarna gedachtes, aannames, gedrag, gevoelens en patronen te onderzoeken met behulp van mij als coach. Voor en soms ook tijdens de activiteiten zijn er reflectiemomenten over het geobserveerde. Afstand nemen en terugblikken is een belangrijk en noodzakelijk onderdeel van het leerproces.

Het uitgangspunt van oplossingsgericht leren is dat je de antwoorden op je vragen in je hebt. Ik help je om de oplossingsmogelijkheden aan te boren waardoor je gestimuleerd wordt je eigen oplossingen te ontdekken. Hierbij ligt de nadruk op je kwaliteiten en je krachten.

Je wordt geraakt tot in de kern !