Teamcoaching

teamcoaching-paardencoach-teambuilding-maastricht |www.discover-coaching.nl

Paarden zijn prooi- en kuddedieren en afhankelijk van elkaar om te kunnen leven. Ieder paard heeft binnen de kudde zijn eigen rol. Zo zal het paard ook tijdens een activiteit met het team zijn eigen rol en positie innemen. Hierdoor ontstaat er bewustwording van bewust en onbewust gedrag van teamleden.

Deze bewustwording geeft inzichten en zorgt voor gemeenschappelijke groei en ontwikkeling.

Wil je ook ontdekken wat jouw rol binnen het team (de kudde) is?
Hoe jullie communiceren?
Hoe je leiding geeft en hoe overtuigd je daarin bent?
Wat jullie kwaliteiten en krachten zijn?
teambuilding-teamcoaching-maastricht-limburg-paardencoaching | www.discover-coaching.nl

Ga dan op een bijzondere en leuke manier aan de slag door activiteiten samen met het paard te doen om antwoorden/oplossingen op jullie vraagstukken te ontdekken. Jullie worden uitgenodigd om creatief te zijn.

Vertrouwen en veiligheid staan hierbij voorop.

Thema’s die hierbij aan bod kunnen komen zijn:
– Non/verbale communicatie
– Leiderschap
– Authenticiteit
– Gezamelijk verantwoordelijkheidsgevoel
– Openheid
– Respect
– Samenwerking
– Creativiteit
– Vertrouwen
– Flexibiliteit

 

Afhankelijk van de grootte van het team en om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen krijg ik ondersteuning van een collega.

Tarief Teamcoaching

De duur van een teamcoaching is variabel. Afhankelijk van het aantal deelnemers en de coachvraag worden er een of meerder coaches ingezet. Op basis hiervan wordt het tarief vastgesteld.